Wzór wniosku o obniżenie czynszu najmu biura, w czasach koronawirusa (COVID-19)

W związku z nadzwyczajną sytuacją, w której znalazło się wielu przedsiębiorców, w tym setki naszych byłych i obecnych klientów, zamieszczamy autorski, darmowy wzór wniosku do wynajmującego wnoszący o okresową zmianę zobowiązań z tytułu najmu biura. Zezwalamy na kopiowanie oraz dowolną modyfikacje dokumentu, nie jest on dziełem w rozumieniu prawa. Chcemy, aby był partnerską wskazówką dla wszystkich przedsiębiorców wynajmujących powierzchnię biurową:

Miasto, dnia ………………..

Nazwa firmy:
Ulica:
Kod, miasto:
NIP:

Do:
Nazwa firmy
Ulica
Kod, miasto


WNIOSEK O OBNIŻKĘ CZYNSZU NAJMU BIURA

W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się śmiertelnego koronawirusa, doświadczyliśmy izolacji społecznej, mającej daleko idące, negatywne skutki dla naszej firmy. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym uzasadnieniem, będącym szczerym opisem sytuacji z perspektywy naszego biznesu.

(Tutaj należy uzasadnić dlaczego Państwa biznes ucierpiał podając konkretne liczby, fakty, a nawet dokumenty. Sugerujemy, aby dodatkowo uwydatnić ludzką stronę biznesu.)

Trudno jest o tym, pisać jednak taką zastaliśmy rzeczywistość i trzeba się w niej spróbować odnaleźć. Zobowiązanie czynszowe jest dla nas znaczącym kosztem, który wręcz decyduje o naszym istnieniu. Dlatego patrząc realnie w przyszłość z uwagi na obecną sytuację, wnioskujemy o wsparcie w postaci….. (tutaj możesz wybrać jedno z proponowanych rozwiązań:

rozwiązanie A: prolongaty spłaty miesięcznych zobowiązań na kolejne 3 miesiące, po czym nastąpi spłata zaległości (np. z pozyskanego finansowania), a kolejne miesiące będziemy regulować już na bieżąco.

– rozwiązanie B: obniżki miesięcznych zobowiązań o 50% przez kolejne 3 miesiące, co pomoże nam utrzymać płynność finansową, która jest teraz dla nas kluczowa.

rozwiązanie C: zawieszenia płatności przez najbliższe 3 miesiące w zamian za przedłużenie umowy najmu o 6 miesięcy poprzez zawarcie aneksu do umowy.

– rozwiązanie D: obniżenia płatności za kolejne 3 miesiące o 50%, a powstałą ulgę prosimy rozłożyć w równych częściach w pozostałych miesiącach trwania umowy.

– rozwiązanie E: w przypadku obecności zapisów dot. siły wyższej w umowie najmu, można się powołać na ten paragraf i po skutecznym spełnieniu jego zapisów, wnioskować o obniżkę czynszu.

Wierzymy w zrozumienie i liczymy na pozytywne rozwiązanie problemu. 

Życząc dużo zdrowia, z wyrazami szacunku,


Potrzebujesz mniejszego lub tańszego biura? Poszukaj aktualnych ofert najmu powierzchni biurowej w Twoim mieście na www.biuronamiare.pl. Korzystając z filtrów w naszej wyszukiwarce możesz także przeglądać biura coworkingowe z elastycznymi warunkami najmu, np krótką umową i niską kaucją.