Czym są certyfikaty BREEAM, LEED i WELL?

Rośnie świadomość w zakresie ochrony środowiska także wśród firm, które coraz częściej zwracają uwagę na certyfikaty ekologiczne budynków biurowych.

Moda na certyfikaty ekologiczne oszczędza środowisko naturalne

Certyfikaty ekologiczne dla budynków biurowych stają się obecnie standardem na polskim rynku. Systemy certyfikacji oceniają ekologiczność budynku i potwierdzają jego przyjazność dla środowiska, a dodatkowo wyznaczają konkretne cele dla budowlańców i inwestorów. Obiekty ubiegające się o certyfikaty muszą spełniać kryteria związane z zastosowaniem kosztownych systemów, technologii i materiałów. Nie tylko na papierze Opinie na rynku na…