Czym są certyfikaty BREEAM, LEED i WELL?

Rośnie świadomość w zakresie ochrony środowiska także wśród firm, które coraz częściej zwracają uwagę na certyfikaty ekologiczne budynków biurowych.