Podnajem biura, czy warto skorzystać? Sprawdź atuty i ryzyka

Poszukując biura do wynajęcia natrafić możemy na różne typy oferty, pośród których znaleźć możemy podnajem powierzchni. Na czym to polega? Kiedy warto się na niego zdecydować oraz z jakim ryzykiem możemy się spotkać? Dla łatwości w czytaniu, kilka najważniejszych pojęć:
WYNAJMUJĄCY – właściciel powierzchni lub posiadający prawo do władania nieruchomością,
NAJEMCA
– podmiot, który zawarł umowę najmu z Wynajmującym,
PODNAJEMCA – podmiot, który zawarł umowę najmu z Najemcą, za zgodą Wynajmującego.

Podnajem ma prawa najmu

Podnajem to oddanie przedmiotu najmu w całości lub w części osobie trzeciej (podnajemcy) do dalszego najmu. W tej sytuacji zarówno najemca, jak i podnajemca odpowiadają względem wynajmującego za to, że biuro będzie używane zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu najemcy. Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy podnajmu rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu.

To może być okazja

Najemca związany terminową umową najmu nie może rozwiązać jej bez konsekwencji, przed upływem wskazanego w umowie terminu. Niestety czasami zdarza się, że w trakcie trwania umowy powierzchnia przestaje spełniać wymagania najemcy lub firma nie prosperuje na tyle dobrze, żeby kontynuować najem biura na obecnych warunkach. Umowa najmu jednak zobowiązuje nas do płacenia czynszu przez cały okres najmu. Co jednak w przypadku kiedy nas na to nie stać?
W takiej sytuacji możemy się zdecydować na podnajem naszej powierzchni, po wyrażeniu zgody przez wynajmującego. Żeby zachęcić do podnajmu, możemy zdecydować się na zaproponowanie niższego czynszu w celu szybszego znalezienia nowego najemcy. Będzie sie to wiązało z pokrywaniem części  opłat, jednak zwolnieni jesteśmy z obowiązku płacenia całego czynszu, aż do zakończenia umowy najmu. Pamiętać jednak musimy o zapisach w naszej umowie najmu, z którymi powinniśmy się zapoznać przed rozważeniem tego rozwiązania – należy zwrócić uwagę czy jako najemca mamy prawo do podnajęcia powierzchni oraz na jakich warunkach taki podnajem może się odbyć.

Są jednak ryzyka

Patrząc ze strony poszukującego biura, oferty podnajmu często kuszą niższą ceną i najczęściej są to powierzchnie gotowe do wejścia. Jednak liczyć musimy się z tym, że między nami jako podnajemcą, a wynajmującym jest jeszcze najemca. Wiąże się to z tym, że w przypadku gdyby najemca stał się dłużnikiem wynajmującego lub nie wywiązywałby się z obowiązków zawartych w umowie, wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu w trybie natychmiastowym, a wtedy jako podnajemca tracimy swoje biuro. Decydując się na podnajem związani jesteśmy terminem obowiązywania umowy najemcy – czyli w przypadku, kiedy najemcy od którego podnajmujemy powierzchnię skończy się umowa, wtedy zakończy się też nasza umowa podnajmu.
Przekonani niższą ceną oferowaną przez najemcę najczęściej trafimy na sytuację, w której po rozwiązaniu jego umowy najmu, chcąc zostać na danej powierzchni, będziemy musieli liczyć się z wyższym czynszem, niż w przypadku podnajmu. Wynajmujący może to jednak zrekompensować zachętami finansowymi.

Zamiana miejsc

Istnieje również możliwość wejścia na miejsce najemcy, kiedy ten nie jest w stanie dalej wynajmować powierzchni. Wtedy wynajmujący rozwiązuje umowę najmu z najemcą za porozumieniem stron, a my podpisujemy kolejną bezpośrednio z wynajmującym wchodząc na miejsce najemcy, dostając gotowe do wejścia biuro i uwalniając przy tym poprzedniego najemcę ze zobowiązania.

Podsumowując, podnajem staje się kuszącym rozwiązaniem dla firmy, która szuka biura gotowego do wejścia w atrakcyjnej cenie, jednak jak wspominałem wyżej wiążę się to z pewnym ryzykiem, które należy uwzględnić w swoich kalkulacjach.

Jeżeli szukasz powierzchni biurowej i rozważasz podnajem albo nie znalazłeś jeszcze biura dla siebie – napisz do mnie na [email protected]. Przygotuję dla Ciebie zestawienie wolnych powierzchni biurowych i pomogę w całym procesie najmu od wyszukania ofert, aż po podpisanie umowy najmu.