Czym są certyfikaty BREEAM, LEED i WELL?

Certyfikaty jakości w przypadku budownictwa komercyjnego potwierdzają standard realizacji biurowca, wedle określonych norm i z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Spełnienie wymagań certyfikatów dla wynajmującego jest okazją do zainteresowania swoim budynkiem w aspekcie ekologicznym. Stosowanie nowoczesnych i energooszczędnych materiałów, korzystna lokalizacja, liczne udogodnienia, czy budowa zgodna ze zrównoważonym rozwojem świadczą o prestiżu inwestycji i przekładają się na zainteresowanie nią. Rosnąca świadomość społeczna w temacie koniecznej ochrony środowiska powoduje, że coraz więcej firm zwraca uwagę na ten aspekt przy wyborze biura i jest gotowa za ten dodatkowy komfort zapłacić.

Certyfikacja budynków komercyjnych w Polsce

W Polsce, według danych Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), na koniec marca 2021, wielokryterialne certyfikaty ekologiczne posiadały 593 biurowce. Stanowią one ponad 54% wszystkich budynków w Polsce.

O jakich certyfikatach mówimy? Najpopularniejsze w Polsce są trzy: BREEAM, LEED oraz WELL.

Certyfikat BREEAM

Czyli Building Research Establishment Environmental Assessment Method.  Certyfikat został stworzony przez organizację BRE w 1990 roku w Wielkiej Brytanii. To realizacja budynków ekologicznych przyjaznych ludziom i środowisku. 

W Polsce certyfikat BREEAM nadaje się obiektom mieszkalnym, biurowym, przemysłowym i edukacyjnych. Ponadto mogą go uzyskać nie tylko nowe inwestycje, ale też starsze budynki, które po modernizacji spełnią kryteria. Certyfikat BREEAM posiada około 71% budynków biurowych, które otrzymały wielokryteriowe certyfikacje w Polsce. Pierwszymi takimi inwestycjami były Crown Square i Signum Work Station w Warszawie.

Proces certyfikacji

Proces certyfikacji w wypadku BREEAM można rozpocząć na 12 miesięcy przed ukończeniem inwestycji. Certyfikat BREEAM dotyczy 10 aspektów, w ramach których oceniana jest inwestycja:

 • zarządzanie budową i projektem,
 • zdrowie i dobrostan użytkowników w kontekście użytych materiałów, systemów i udogodnień, 
 • zużycie energii,
 • dostęp do różnych źródeł transportu (komunikacja zbiorowa, drogi rowerowe, obecność stacji do ładowania samochodów elektrycznych itp.),
 • użytkowanie i recykling wody,
 • zastosowanie materiałów ekologicznych, 
 • zarządzanie odpadami,
 • efektywne wykorzystanie powierzchni,
 • produkcja zanieczyszczeń powietrza (CO2),
 • innowacyjność. 

Inwestycja przystępująca do certyfikacji otrzymuje punkty z każdej kategorii. Jeśli ich suma wynosi mniej niż 30%, budynek nie otrzyma certyfikatu. Kolejne progi ocen wynoszą:

 • 30-44% Pass,
 • 45-54% Good,
 • 55-69% Very good,
 • 70-84% Excellent,
 • 85% Outstanding.

Warto wspomnieć, iż jednym z dwóch budynków najwyżej ocenionych na świecie wg BREEAM jest krakowski biurowiec V.Offices, który otrzymał finalny certyfikat BREEAM z wynikiem 98,87%. To również najlepszy wynik w Polsce.

Certyfikat LEED – wymagania i różnice

Opracowany przez US Green Building Council (USGBC) certyfikat LEED dotyczy 24% certyfikowanych budynków komercyjnych w Polsce. Ponadto w ramach LEED certyfikuje się także powierzchnie przemysłowe, handlowe, hotelowe oraz szkolne. Certyfikacja obejmuje poniższe kategorie:

 • zintegrowany proces projektowy, energia i środowisko,
 • efektywna gospodarka wodna,
 • materiały i zasoby naturalne,
 • jakość środowiska wewnętrznego,
 • lokalizacja i transport,
 • zrównoważony teren,
 • innowacja i priorytety regionalne.

Podobnie jak w wypadku certyfikatu BREEAM, tak i LEED jest stopniowany z uwagi na liczbę zdobytych punktów (tzw. kredytów):

 • 40-49 Certified,
 • 50-59 Silver,
 • 60-79 Gold,
 • 90-110 Platinum.

Najważniejsza różnica pomiędzy certyfikatem LEED, a BREEAM odnosi się do ich pochodzenia. Certyfikat LEED jest oparty na standardach amerykańskich, natomiast BREEAM na brytyjskich, w związku z czym nie dziwi większa popularność w Polsce tego drugiego, choć każdy z nich jest oczywiście przystosowany do polskiego prawa.

Certyfikat WELL w Polsce

Do marca 2021 w Polsce 16 budynków biurowych posiada certyfikat WELL, który jest systemem certyfikacji budynków, opracowanych przez amerykańską firmę Delos. Identycznie jak w przypadku LEED, certyfikat WELL przyznawany jest w czterech poziomach (Certified, Silver, Gold, Platinum) Certyfikacja polega na ocenie budynku biurowego pod kątem jego funkcjonalności w 10 kategoriach:

 • powietrze,
 • woda,
 • odżywianie,
 • światło,
 • ruch,
 • komfort termiczny,
 • akustyka,
 • materiały,
 • umysł oraz społeczność.

WELL jest przyznawany na 3 lata, po tym czasie inwestor może złożyć wniosek o ponowną certyfikację. Co istotne, system ten jest skoncentrowany na komforcie użytkowników, przez co w mniejszym stopniu skupia się na konkretnych parametrach technicznych (np. zastosowanych materiałach), ale na wartości dla ludzi. W związku z tym nie uważa się go za konkurencyjny względem LEED i BREEAM, ale komplementarny. Certyfikat WELL może być stosowany dla budynków oraz wnętrz nowych i istniejących, a także dla obiektów w stanie deweloperskim. 

W swojej ofercie posiadamy budynki biurowe, które uzyskały certyfikat BREEAM, LEED lub WELL. Dzięki naszej łatwej wyszukiwarce biuronamiare.pl znajdziesz oferty biur aktualnie dostępnych w Twoim mieście.