Czym są certyfikaty BREEAM, LEED i WELL?

Rośnie świadomość w zakresie ochrony środowiska także wśród firm, które coraz częściej zwracają uwagę na certyfikaty ekologiczne budynków biurowych.

Jak poprawić akustykę w miejscu pracy?

Hałas w pracy jest regulowany normami, których pracodawca musi przestrzegać. Akustyka w biurze znacząco wpływa na samopoczucie i efektywność pracowników.